Nieuws

 

Klik hier om de AGENDA te raadplegen.

 


Op 14 april overleed Wim Strecker, voormalig bestuurslid van onze vereniging. Onze leden kennen hem als de jarenlange vormgever en occasioneel auteur van de Infobladen en Bulletins van de vereniging, maar Wim deed veel meer. Zo zette hij zich eveneens in voor de vzw Voor Kruis en Beeld. In die hoedanigheid werkte hij mee aan de uitgave van Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad. Dit standaardwerk uit 2002 over het fenomeen van de Mariabeelden in het Antwerpse stadsbeeld beantwoordde aan een wetenschappelijke nood en groeide uit tot een verdiend verkoopsucces. In 2009 stelde Wim de tentoonstelling Beelden en broederschappen samen in de Sint-Jacobskerk. Het jaar daarop verscheen de gids Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad. Als freelance fotograaf werkte Wim voor projecten van musea, zoals het MAS, en voor particuliere onderzoekers. Daarnaast had hij langlopende projecten, zoals zijn website Kroniek van Antwerpen, sinds 2008 gehost door AVBG, maar ook een repertorium van beeldhouwers.

Bovenal was Wim een wandelaar langs wegen van geleidelijkheid. Te voet, in boeken en archieven, op het internet. Hij exploreerde vele trajecten en zijwegen, had de gave van de fascinatie, kon dwalen en vermeien, had steeds tijd en woord. Zijn regelmatig terugkerende  uitspraak “Heb je 5 minuutjes?” en wat daar dan op volgde, toonde ook aan dat hij een hoogst persoonlijke omgang had met de tijdsdimensie. Wims universum aan foto’s – die hij graag ter beschikking stelde – omvatte een macht aan beeldmateriaal over het voortdurend veranderende stadsbeeld van Antwerpen. Op zijn kronkelwegen stootte hij regelmatig op wetenschappelijke vondsten en archivalia, die hij vervolgens schonk aan instellingen. Onder meer het Vlaams Architectuurarchief kon bogen op zijn schenkingen en tips. Iedereen die hem kende, zal zich het beeld van Wim herinneren als de langzaam door de stad schrijdende man, herkenbaar tussen duizenden, meestal in het gezelschap van zijn fotocamera, maar evengoed op pad met zijn moeder, voor wie hij jarenlang zorgde. Van dat beeld bestaan geen foto’s, maar opgeslagen is het wel.

Stefaan

Op vrijdag 1/12 stelt de vooraanstaande Antwerpse historicus dr. Gustaaf Asaert zijn nieuwe boek voor in het Felixarchief, samen met de AVBG, die als uitgever optreedt. U bent welkom om deze boekvoorstelling gratis bij te wonen.
 

Het boek biedt een becommentarieerde publicatie van het verslag van stadspensionaris Jacob Van Wesenbeke over een diplomatieke reis naar Spanje in 1562-1563. Dit reisjournaal is bewaard in het Felixarchief en deze uitgave maakt het document toegankelijk.

Het historische belang van dit relaas is wezenlijk. De inzet van deze reis was immers hoog, en diende de positie van Antwerpen  te vrijwaren tegen de politieke en godsdienstige bedreigingen. Het boek biedt een unieke inkijk achter de coulissen van de politiek in de eindfase van de Gouden Eeuw van Antwerpen, terwijl ook de alledaagse anekdotiek van deze moeizame onderneming aan bod komt.
 

De boekvoorstelling gaat door in het Felixarchief, conferentiezaal - 6de verdieping, en vangt aan stipt om 14u. Na de voorstelling kan het boek aangekocht worden.

Gustaaf Asaert, Met Jacob van Wesenbeke naar Spanje. Een diplomatieke reis in een bewogen tijd (1562-1563), Antwerpen: Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, 2017, ISBN 9789090303727, 306 p., € 10,-

Het boek is ook te bestellen via contact@avbg.be
 

Adres:
FelixArchief
Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen
www.felixarchief.be

Opgelet, vanaf 3/11/2017 wordt de halte Felixarchief tijdelijk niet meer bediend door de buslijnen 17, 30 en 34!

 

 

 

 

Op woensdag 25 oktober zijn de AVBG-leden en sympathisanten opnieuw welkom in het Stadsmagazijn voor een rijk geïllustreerde lezing van Marc Hendrickx. 

De lezing, getiteld 'Een alternatieve route in historisch Antwerpen. Op zoek naar iets nieuws' vangt aan om 20u en eindigt omstreeks 21u30. De fraaie voormalige stadsmagazijnen zijn gelegen aan de Keistraat (nrs. 5-7) en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (o.a. tramlijn 7 en buslijnen 30 en 34). Opgelet, de Antwerpse binnenstad is sinds 1 februari 2017 een lage-emissiezone.
Meer informatie: http://www.stadsmagazijn.be/contact  

Deze activiteit is zoals steeds gratis.

Marc Hendrickx: "Het lijkt er soms op of we – bijvoorbeeld op basis van het plan van Vergilius Bononienisis – voldoende weten over het uitzicht van de 16de-eeuwse binnenstad, en dat er geen verdere ontdekkingen in het verschiet liggen. Maar eigenlijk zou dit beeld moeten genuanceerd worden. Bij gedetailleerd onderzoek van andere iconografische bronnen blijken immers nog steeds nieuwe zichten ontdekt te kunnen worden, en blijken bepaalde veronderstellingen niet te kloppen.

In de lezing wordt ingegaan op deze nieuwe informatie. Komen o.a. aan bod: een vreemd afgebeelde loggia van De Moelnere, een nieuw ontdekte toren in het voormalige Hof van Immerseel, de voorgangers van de Groote Robijn, de gaanderij van het Casteel van Rijssel, een feestzaal van Joseph Bascourt, de gaanderij van de Gulden Wolfynne, de huistoren van de Molensteen, geveltekens à volonté aan de Grote Markt, de gaanderij van ‘t Gulden Vingerlijn, belvedères in overvloed bij ‘t Vleeshuis, arabesken in het Rad van Avonturen, een poortversiering aan de Suikerrui, de Bierpoort vanuit de stadszijde, de huistoren van Pedro Loupez, een zij-ingang van de Fuggers, een volledig verdwenen huizenblok aan het St. Andriesplein en misschien een tot belvedère omgevormde oude duiventoren aan de Lange Ridderstraat"

Het atelier van de stedelijke dienst archeologie is verhuisd naar het Felixpakhuis. U bent van harte uitgenodigd op het openingsweekend van het Felixatelier en de mini-expo 'De stad is een schat' op zaterdag 19 en zondag 20 november van 10 tot 17 uur. 

Op maandag 14 november 2016 om 19u30 zijn de AVBG-leden en sympathisanten welkom in het Architectuurarchief Provincie Antwerpen voor een lezing en een rondgang achter de schermen.Bestuurslid Stefaan Grieten, stafmedewerker van het archief, biedt een gevarieerd programma aan op basis van materiaal uit de archiefcollectie.  Beginnen doen we met een virtuele wandeling van het Centraal Station naar de Schelde, aan de hand van materiaal uit de collectie. Vervolgens worden enkele unieke stukken uit de verzameling getoond. Sluitstuk is een korte rondgang achter de schermen. 

Om praktische redenen is er een maximum van circa 25 deelnemers – bij een te groot aantal geïnteresseerden kunnen we de activiteit steeds herhalen. We vragen u dan ook uw aanwezigheid te melden aan stefaan.grieten@avbg.be.

Alvast van harte welkom!

09/11 - Deze activiteit is inmiddels volzet. Geïnteresseerden kunnen echter nog steeds inschrijven. Bij voldoende interesse  voorzien wij een tweede lezing en bezoek.

Praktische info:
14 november, 19.30u.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen
Parochiaanstraat 7
(verbindingsstraat tussen Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt, achter het koor van de Sint-Jacobskerk)

 


In december 2014 besloot het Antwerpse stadsbestuur de imposante ‘Fierensblokken’ op de hoek van de Nationalestraat en de Van Craesbeeckstraat te laten slopen en te vervangen door een nieuw sociaal woonblok. De Fierensblokken zijn een fraai en gaaf bewaard voorbeeld van sociale woningbouw in het interbellum en vormen visueel een perfect contrapunt voor het Tropisch Instituut aan de overzijde van de Nationalestraat.

Al in 2008 kaartte bestuurslid Stefaan Grieten de kwetsbaarheid van de Fierensblokken als belangrijk architectuurpatrimonium aan.

Al enige tijd volgt een lokale actiegroep de ontwikkelingen rond de Fierensblokken op de voet. Sinds januari worden artikels, beeldmateriaal, e.d. hier verzameld:

http://fierens-blokken-antwerpen.tumblr.com/archive
 

  Website beheerd door QuickerSite