Agenda

Hier kan je de agenda van AVBG raadplegen.
Klik hier voor de NIEUWS-pagina.

 


Op zondag 8 mei krijgt iedereen de unieke kans om de restanten van de Spaanse omwalling te bezoeken en een archeologische werf van dichtbij te ontdekken. In het kader van de werken aan de Noorderlijn hebben archeologen een deel van de omwalling blootgelegd. In principe zijn er geen bezoekers toegelaten op de site, maar op 8 mei kan iedereen de vondsten komen bezichtigen tussen 11 en 17 uur.

(opmeting bastionhoek Huidevettersbastion, © Stad Antwerpen )

Waar vandaag de Leien gelegen zijn, lag in de 16de eeuw de Spaanse omwalling. Dit was een versterkte stadsmuur om Antwerpen te beschermen tegen invallen van buitenaf. Met de werken aan de Leien in het kader van het project Noorderlijn, kwam de stadsomwalling terug aan het licht. Op 8 mei is een onderdeel ervan, namelijk het Huidevettersbastion tot 6 meter onder het straatniveau uitgegraven en dus volledig zichtbaar. De stad grijpt deze gelegenheid aan om een open werf te organiseren. Zo heeft iedereen de kans om deze archeologische vondst te komen bezichtigen. Daarna wordt op deze plaats de premetrotunnel aangelegd.

Praktisch
De ingang voor bezoekers is voorzien aan de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei. Opgelet, dit is géén AVBG-activiteit. Je kan de werf op eigen initiatief gratis bezoeken van 11 tot 17 uur. Inschrijvingen zijn niet nodig. Voorzie stevig schoeisel.

Meer weten? Contacteer de Dienst Archeologie van de Stad Antwerpen (archeologie@stad.antwerpen.be) of bezoek de website 'Antwerpen Doorgrond'

 

  Website beheerd door QuickerSite