Nieuws

 

Klik hier om de AGENDA te raadplegen.

 

 

Op woensdag 25 oktober zijn de AVBG-leden en sympathisanten opnieuw welkom in het Stadsmagazijn voor een rijk geïllustreerde lezing van Marc Hendrickx. 

De lezing, getiteld 'Een alternatieve route in historisch Antwerpen. Op zoek naar iets nieuws' vangt aan om 20u en eindigt omstreeks 21u30. De fraaie voormalige stadsmagazijnen zijn gelegen aan de Keistraat (nrs. 5-7) en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (o.a. tramlijn 7 en buslijnen 30 en 34). Opgelet, de Antwerpse binnenstad is sinds 1 februari 2017 een lage-emissiezone.
Meer informatie: http://www.stadsmagazijn.be/contact  

Deze activiteit is zoals steeds gratis.

Marc Hendrickx: "Het lijkt er soms op of we – bijvoorbeeld op basis van het plan van Vergilius Bononienisis – voldoende weten over het uitzicht van de 16de-eeuwse binnenstad, en dat er geen verdere ontdekkingen in het verschiet liggen. Maar eigenlijk zou dit beeld moeten genuanceerd worden. Bij gedetailleerd onderzoek van andere iconografische bronnen blijken immers nog steeds nieuwe zichten ontdekt te kunnen worden, en blijken bepaalde veronderstellingen niet te kloppen.

In de lezing wordt ingegaan op deze nieuwe informatie. Komen o.a. aan bod: een vreemd afgebeelde loggia van De Moelnere, een nieuw ontdekte toren in het voormalige Hof van Immerseel, de voorgangers van de Groote Robijn, de gaanderij van het Casteel van Rijssel, een feestzaal van Joseph Bascourt, de gaanderij van de Gulden Wolfynne, de huistoren van de Molensteen, geveltekens à volonté aan de Grote Markt, de gaanderij van ‘t Gulden Vingerlijn, belvedères in overvloed bij ‘t Vleeshuis, arabesken in het Rad van Avonturen, een poortversiering aan de Suikerrui, de Bierpoort vanuit de stadszijde, de huistoren van Pedro Loupez, een zij-ingang van de Fuggers, een volledig verdwenen huizenblok aan het St. Andriesplein en misschien een tot belvedère omgevormde oude duiventoren aan de Lange Ridderstraat"

  Website beheerd door QuickerSite