Nieuws

 

Klik hier om de AGENDA te raadplegen.

 


Op 14 april overleed Wim Strecker, voormalig bestuurslid van onze vereniging. Onze leden kennen hem als de jarenlange vormgever en occasioneel auteur van de Infobladen en Bulletins van de vereniging, maar Wim deed veel meer. Zo zette hij zich eveneens in voor de vzw Voor Kruis en Beeld. In die hoedanigheid werkte hij mee aan de uitgave van Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad. Dit standaardwerk uit 2002 over het fenomeen van de Mariabeelden in het Antwerpse stadsbeeld beantwoordde aan een wetenschappelijke nood en groeide uit tot een verdiend verkoopsucces. In 2009 stelde Wim de tentoonstelling Beelden en broederschappen samen in de Sint-Jacobskerk. Het jaar daarop verscheen de gids Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad. Als freelance fotograaf werkte Wim voor projecten van musea, zoals het MAS, en voor particuliere onderzoekers. Daarnaast had hij langlopende projecten, zoals zijn website Kroniek van Antwerpen, sinds 2008 gehost door AVBG, maar ook een repertorium van beeldhouwers.

Bovenal was Wim een wandelaar langs wegen van geleidelijkheid. Te voet, in boeken en archieven, op het internet. Hij exploreerde vele trajecten en zijwegen, had de gave van de fascinatie, kon dwalen en vermeien, had steeds tijd en woord. Zijn regelmatig terugkerende  uitspraak “Heb je 5 minuutjes?” en wat daar dan op volgde, toonde ook aan dat hij een hoogst persoonlijke omgang had met de tijdsdimensie. Wims universum aan foto’s – die hij graag ter beschikking stelde – omvatte een macht aan beeldmateriaal over het voortdurend veranderende stadsbeeld van Antwerpen. Op zijn kronkelwegen stootte hij regelmatig op wetenschappelijke vondsten en archivalia, die hij vervolgens schonk aan instellingen. Onder meer het Vlaams Architectuurarchief kon bogen op zijn schenkingen en tips. Iedereen die hem kende, zal zich het beeld van Wim herinneren als de langzaam door de stad schrijdende man, herkenbaar tussen duizenden, meestal in het gezelschap van zijn fotocamera, maar evengoed op pad met zijn moeder, voor wie hij jarenlang zorgde. Van dat beeld bestaan geen foto’s, maar opgeslagen is het wel.

Stefaan

  Website beheerd door QuickerSite