Links

 

» Archeologie Online, met o.a. selectie artikelen uit oude jaargangen Archeologie Magazine
» Archeonet
» Bouwhistorie vzw
» Ename Expertisecentrum voor erfgoedontsluiting vzw
» EPITAAF vzw - Vereniging voor funeraire archeologie
» Erfgoed Nederland
» FARO - Erfgoedsite, cultureel erfgoed in Vlaanderen
» Funerair Erfgoed (de website van oud-bestuurslid Anne-Mie Havermans, met focus op funerair erfgoed)
» Forum Vlaamse Archeologie vzw
» Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw
» Herita
» Huizenonderzoek in Brugge
» Inventaris Bouwkundig Erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) , met o.a. Glossarium van architecturale termen
» Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)
» Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België
» Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie & Bouwarcheologisch Centrum
» Monumenten.nl
» Monumentenwacht Vlaanderen vzw
» Netwerk Historische Huizen
» Onroerend Erfgoed (VIOE), met o.a: Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en o pen archief
» Raakvlak - intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en ommeland
» Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen
» Researching Historic Buildings in the British Isles
» Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (NL)
» Simon Stevinstichting (het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw)
» Stichting Bouwhistorie Nederland
» Het Utrechts Documentatiesysteem
» Vereniging Hendrick de Keyser
» Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
» Werkgroep Het Nieuwe Werck (Huizenonderzoek Dordrecht) met o.a. archief van het Bulletin 'Achter de Blauwpoort'

Geschiedenis en Archeologie (Antwerpen)

» AVRA, de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie
» Archeoweb Antwerpen
» Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen)
» De ver-BEELD-ing van Antwerpen (Voor Kruis en Beeld vzw)
» Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen)
» Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis

  Website beheerd door QuickerSite